Wales for Yes Scotland!
Cymru stands in solidarity with you Scotland! Go for it!

"Each language encapsulates the world-view of its speakers – how they think, what they value, what they believe in, how they classify the world around them, how they order their lives. Once a language dies, a part of human culture is lost – for ever."

(Dixon 1997)  

A message from Anonymous


What is your policy regarding the Welsh language? Especially in regards to business, education, and government. Thank you.

walesgreenparty:

As much as we love to see regional cultures live and in action, the Green Party concentrates on the bigger issues facing humanity - such as climate change and the corporatization of democracy. These are things we really must get right if we are to leave the next generation with an environment fit for the future, and a democracy which works for everyone.

Well this is incredibly disappointing. Shame on you, Green Party. The Welsh language for starters is not a regional language. And note, the stark contrast this answer lies next to what is stated in their manifesto, here. Siomedig iawn.

"Beth yw’r ots gennyf i am Gymru? Damwain a hap
Yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn,
Ac yn dipyn o boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn. A phwy sy’n trigo’n y fangre, dwedwch i mi.
Dim ond gwehilion o boblach? Peidiwch, da chwi  chlegar am uned a chenedl a gwlad o hyd;
Mae digon o’r rhain, heb Gymru, i’w cael yn y byd. Rwyf wedi alaru ers talm ar glywed grwn
Y Cymry bondigrybwyll, yn cadw swn. Mi af am dro, i osgoi eu lleferydd a’i llên,
Yn ôl i’m cynefin gynt, a’m dychymyg yn drên. A dyma fi yno. Diolch am fod ar goll
Ymhell o gyffro geiriau’r eithafwyr oll. Dyma’r Wyddfa a’i chriw; dyma lymder a moelni’r tir;
Dyma’r llyn a’r afon a’r clogwyn; ac, ar fy ngwir, Dacw’r ty lle’m ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne’
Mae lleisiau a drychiolaeth ar hyd y lle. Rwy’n dechrau simsanu braidd; ac meddaf i chwi,
Mae rhyw ysictod fel petai’n dod drosof i; Ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu fy mron.
Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon."

The Eos ruling by the Copyright Tribunal is a vicious blow to musicians who choose to sing in Welsh, but it is also a blow in the wider debate about the way we measure the value of Welsh cultural products – from daily news to television entertainment…


Cregennan Lake in the shadow of Cader Idris in Gwynedd, Cymru.

Cregennan Lake in the shadow of Cader Idris in Gwynedd, Cymru.

‘Y Wyddor’ (c1900) literally spells the end to an era during which Welsh culture and language were considered inferior - and the latter nearly eradicated. The bleak days of the ‘Welsh Not’ began in the 1840s and lasted well into the 20th century. Today at least twenty per cent of Welsh households are fluent in Cymraeg.

via Casglu’r Tlysau

Y Wyddor (c1900) literally spells the end to an era during which Welsh culture and language were considered inferior - and the latter nearly eradicated. The bleak days of the ‘Welsh Not’ began in the 1840s and lasted well into the 20th century. Today at least twenty per cent of Welsh households are fluent in Cymraeg.

via Casglu’r Tlysau

Braint yw cael dy eni yn Gymro, nid a llwy arian yn dy geg, ond a chan yn dy galon a cerdd yn dy waed.

In Wales, a dispute over airplay royalties from the BBC extends beyond the cash, spanning issues from politics to the marginalization of a minority language. MTV IGGY spoke to Welsh artist Gruff Rhys (from Super Furry Animals) about the ongoing dispute — and on Welsh culture in general.

welshmusic-cerddoriaethcymraeg:


Diwrnod Owain Glyndwr | Owain Glyndwr Day

Yn ddisgynnydd i dywysogion Powys, Owain Glyndŵr, (1354 - tua 1416) oedd y Cymro olaf i gael ei alw yn Dywysog Cymru. Fe fu’n arwain gwrthryfel hir a ffyrnig, a oedd yn y diwedd yn aflwyddianus, yn erbyn y Saeson.  Ar 16 Medi, 1400, gweithredodd Owain, a chafodd ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru gan ei gefnogwyr. Roedd hyn yn ddatganiad chwyldroadol ynddo’i hun. Roedd yn ddyn hynod o alluog - bu’n astudio’r gyfraith yn Llundain ac roedd yn medru pedair iaith yn rhugl. Roedd yn credu mewn sefydlu prifysgolion yng Ngogledd a De Cymru.
Er fod y gwrthryfel yn un aflwyddiannus yn y pendraw, fe lwyddodd i uno’r Cymry yn erbyn eu gormeswyr. Ni chafodd Glyndwr ei weld ar ol 1412. Ni gafodd erioed ei ddal nac ychwaith ei ddenu gan bardynau brenhinol. Ni gafodd erioed chwaith, ei fradychu. Mae ei flynyddoedd olaf yn ddirgelwch llwyr.  Yn ddiweddar mae Diwrnod Owain Glyndŵr wedi dod yn ddydd gŵyl answyddogol a ddethlir yng Nghymru ar 16 Medi, y dyddiad y cyhoeddwyd Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1400. Cytunwyd i hedfan baner Glyndŵr ar furiau Castell Caerdydd ar 16 Medi 2006, mewn ymateb i bwysau gan y cyhoedd.
Owain Glyndŵr (c. 1349 or 1359 – c. 1416) was a Welsh ruler and the last native Welshman to hold the title Prince of Wales. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against the English rule of Wales. September 16 marks the anniversary of Glyndwr being named the Prince of Wales in 1400, which instigated the Welsh Revolt against the rule of Henry IV of England. Owain was a highly educated man who studied law at the Inns of Court in London, was fluent in four languages and advocated the creation of a university in both North and South Wales. 
Although the revolt was successful in terms of uniting the Welsh against their oppressors, the uprising eventually ran out of pace due to key home ground lost whilst chasing the English army towards London — Glyndŵr was last seen in 1412 and was never captured nor tempted by royal pardons and never betrayed. His final years are a mystery. In the late 19th century the Cymru Fydd movement recreated him as the father of Welsh nationalism, revising the historical image of him and joining him in popular memory as a national hero on par with King Arthur.

welshmusic-cerddoriaethcymraeg:

Diwrnod Owain Glyndwr | Owain Glyndwr Day

Yn ddisgynnydd i dywysogion Powys, Owain Glyndŵr, (1354 - tua 1416) oedd y Cymro olaf i gael ei alw yn Dywysog Cymru. Fe fu’n arwain gwrthryfel hir a ffyrnig, a oedd yn y diwedd yn aflwyddianus, yn erbyn y Saeson.  Ar 16 Medi, 1400, gweithredodd Owain, a chafodd ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru gan ei gefnogwyr. Roedd hyn yn ddatganiad chwyldroadol ynddo’i hun. Roedd yn ddyn hynod o alluog - bu’n astudio’r gyfraith yn Llundain ac roedd yn medru pedair iaith yn rhugl. Roedd yn credu mewn sefydlu prifysgolion yng Ngogledd a De Cymru.

Er fod y gwrthryfel yn un aflwyddiannus yn y pendraw, fe lwyddodd i uno’r Cymry yn erbyn eu gormeswyr. Ni chafodd Glyndwr ei weld ar ol 1412. Ni gafodd erioed ei ddal nac ychwaith ei ddenu gan bardynau brenhinol. Ni gafodd erioed chwaith, ei fradychu. Mae ei flynyddoedd olaf yn ddirgelwch llwyr.  Yn ddiweddar mae Diwrnod Owain Glyndŵr wedi dod yn ddydd gŵyl answyddogol a ddethlir yng Nghymru ar 16 Medi, y dyddiad y cyhoeddwyd Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1400. Cytunwyd i hedfan baner Glyndŵr ar furiau Castell Caerdydd ar 16 Medi 2006, mewn ymateb i bwysau gan y cyhoedd.

Owain Glyndŵr (c. 1349 or 1359 – c. 1416) was a Welsh ruler and the last native Welshman to hold the title Prince of Wales. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against the English rule of Wales. September 16 marks the anniversary of Glyndwr being named the Prince of Wales in 1400, which instigated the Welsh Revolt against the rule of Henry IV of England. Owain was a highly educated man who studied law at the Inns of Court in London, was fluent in four languages and advocated the creation of a university in both North and South Wales. 

Although the revolt was successful in terms of uniting the Welsh against their oppressors, the uprising eventually ran out of pace due to key home ground lost whilst chasing the English army towards London — Glyndŵr was last seen in 1412 and was never captured nor tempted by royal pardons and never betrayed. His final years are a mystery. In the late 19th century the Cymru Fydd movement recreated him as the father of Welsh nationalism, revising the historical image of him and joining him in popular memory as a national hero on par with King Arthur.

"Cau dy lygaid, dal fi’n dynn a gwenu cyn ni dyfu fyny"

hellothererhys:

posting this due to passionate love for the Welsh language and how utterly ridiculous this is that it can happen in modern day Wales.

postio hyn oherwydd cariad angerddol dros yr iaith Gymraeg a pha mor gwbl chwerthinllyd hyn yw y gall ddigwydd mewn Cymru gyfoes.

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2012/08/13/welsh-language-activist-jailed-over-refusal-to-pay-english-only-fine-91466-31614597/

"‘Dw i ‘di cysgu dan y sêr yn y Sahara, ac aros ar ‘nhraed drwy’r nos ym Mhrâg. ‘Dw i ‘di dawnsio ar fynydd efo ffrindiau newydd, a deffro ar awyren wag. ‘Does unman yn debyg i adra,’ meddan nhw wrthaf i. ‘Does unman yn debyg i adra, na,’ ond mae adra’n debyg iawn i chdi."

Gwyneth Glyn (via cerithrhys)

Gwyneth Glyn | Can y Siarc (The Shark’s Song)

This is an excellent and humourous song from Gwyneth Glyn and comes from her second album ‘Tonau’ (Waves). Called Can y Siarc (the Shark’s Song), this song tells the tale of two of Gwyneth Glyn’s great, great uncles — Gruffydd and Owen Griffiths. Both were fishermen in ‘Porth y Gest’ near Porthmadog at the beginning of the last century. One day they caught a shark in their herring nets and then showcased it in Porthmadog to make money to buy beer!